Mae ATOM yn cael ei redeg gan Elliw a Dwynwen sy'n chwiorydd yn ogystal â phartneriaid busnes.

Rydan ni'n cynnig gwasanaeth arbenigol ond agos atoch. Gallwn eich cynghori ar faterion strategol, a chynllunio a rheoli ymgyrchoedd cyfathrebu ar eich rhan.

Dros y 15 mlynedd diwethaf, mae'r busnes wedi mynd â ni i bob math o lefydd, sydd wedi rhoi profiad gwerthafwr i ni mewn sawl maes a sector. Ond does dim dwywaith mai yma yng ngogledd Cymru mae ein gwreiddiau. 

 

Meet the team

Tîm


Elliw Williams

MScEcon MCIPR

Sefydlodd Elliw ATOM yn 2002 pan oedd hi'n 22 oed ac o fewn ychydig fisoedd, roedd hi'n cynghori Microsoft ar eu cynlluniau lleoleiddio ac yn trefnu cynhadledd ryngwladol i un o ASEau Cymru. Mae ganddi radd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol, gradd meistr mewn Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru a Diploma Ôl-raddedig mewn PR. Mae'n aelod o Sefydliad Siartredig Cysylltiadau Cyhoeddus (CIPR). Cafodd ei phenodi yn aelod o Fwrdd Ymghynghorol cyntaf Marie Curie yng Nghymru ac yn ddiweddar cafodd wahoddiad i eistedd ar bwyllgor BAFTA Cymru yn y gogledd. 

Mae Elliw yn credu'n gryf mewn ysbrydoli pobl ifanc, ac mae'n un o fodelau rôl rhaglen Syniadau Mawr Cymru Llywodraeth Cymru. Fel person busnes ifanc ei hun, enillodd Elliw wobr Person Ifanc y Flwyddyn Menter a Busnes yn 2004 a gwobr Shell Livewire Cymru yn 2003. Y llynedd, ymddangosodd fel un o'r beirniad ar 'Fi yw'r Bos' ar S4C, sef rhaglen i hyrwyddo entrepreneuriaeth ymhlith pobl ifanc. 


Connect on linkedin SHAREDwynwen WIlliams

MScEcon MCIPR


Connect on linkedin SHARE


Ymuno â'r tîm

Nid oes unrhyw swyddi gwag ar hyn o bryd, ond rydan ni bob amser yn falch o glywed gan arbenigwyr cyfathrebu eraill y gallen ni weithio gyda nhw ar brosiectau penodol. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â'n rhwydwaith o bartneriaid, anfonwch fwy o fanylion atom trwy ebost.